top of page

Duurzaam ontwerpen en bouwen

DE WIT architecten heeft al de nodige ervaring opgedaan met duurzaam ontwerpen en bouwen. Zo heeft ons bureau de Duurzaamheidsprijs van de Provincie Utrecht gewonnen voor het plan 'De Groene Hoeve', een transformatie van een boerenerf naar een landschappelijke en duurzame hoeve met 12 energieneutrale woningen gebaseerd op het passief bouwen principe.

Volgens juryvoorzitter Herman Wijffels: "De Groene Hoeve is een prachtig voorbeeld van een geïntegreerd ontwerp, waarin de verschillende aspecten van duurzaamheid op creatieve wijze zijn samengebracht."
 

Bekijk ook de film 'De Groene Hoeve' of kijk op: www.groenehoeve-schalkwijk.nl

Gezond, energiezuinig en comfortabel ontwerp

'Gezondheid' en 'Energiezuinigheid' en 'Comfort' zijn termen die steeds belangrijker worden bij het ontwerpen van woningen en andere gebouwen. Het Passiefhuisconcept is in onze ogen het concept bij uitstek dat zich hiervoor leent en is toe te passen voor zowel woning- als utiliteitsbouw, als voor nieuwbouw en renovatie. Het uitgangspunt is een architectonisch ontwerp dat van begin af aan is ontworpen vanuit een aantal basis uitgangspunten en voorwaarden.

Informatie en inspiratie gesprek

Graag informeren wij u hieronder over het Passiefhuisconcept en over energiezuinig en comfortabel ontwerpen.

Wilt u meer informatie of extra geïnspireerd worden door deze manier van ontwerpen, maak dan geheel vrijblijvend een afspraak voor een inspiratie gesprek met ons bureau en ons externe adviesbureau BCD advies. Dit adviesbureau levert een wezenlijke meerwaarde bij het maken van onze ontwerpen met betrekking tot een gezond en comfortabel binnenklimaat en energiezuinigheid. 

​PASSIEFHUISCONCEPT

De basis van het passief huis concept is de Trias Energetica.

Stap 1 = Beperk energievraag (en dus energiekosten)
               (b.v. compact ontwerp, zuidoriëntatie, hoge isolatiewaarden, luchtdichting)

Stap 2 = Gebruik duurzame energie

               (wind-, water-, en zonne-energie)

Stap 3 = Efficiënt energiegebruik

               (b.v. HR ketel, gebalanceerde ventilatie met WTW)

 

 


 


De belangrijkste en grootste stap wordt gemaakt in stap 1, waarbij de basis ontwerpuitgangspunten goed dienen te worden geïntegreerd in het Voorlopig Ontwerp. Hieronder volgen deze ontwerpuitgangspunten:

Compact ontwerp

Door het bouwvolume compact te ontwerpen, ontstaat er weinig geveloppervlak in verhouding tot het bouwvolume. Hierdoor ontstaat er minder warmte verlies door de gebouwschil.

Thermische schil en luchtdichtdichtheid

Een belangrijk gegeven voor het ontwerp is dat de isolatiewaarde van de verschillende materialen dusdanig dient te zijn dat er nagenoeg geen warmteverlies naar buiten is. Hiervoor houden worden in zijn algemeenheid de volgende waarden aangehouden:

- vloer, gevel en dak              Rc ≥ 6,5 - 10,0 (m2·K)/W

- kozijn en drievoudig glas    U ≤ 0,8 W/(m2·K)

- geïsoleerde deuren             Udeur ≤ 0,8 W/(m2·K)

- aansluitingen                        Ψe < 0,01 (geen koudebruggen)

- luchtdichtheid                       n50 0,6 h1

Zuid-oriëntatie

In het ontwerp dient veel glas op het zuiden te zijn gesitueerd. Hierdoor wordt in de koudere maanden de woning passief verwarmd door de zon. In de zomer dient de hoogstaande zon echter wel geweerd te worden middels overstekken dan wel middels vaste buitenzonwering. De noordgevels zijn meer gesloten en voorzien van dichte geveldelen, zodat aan deze koudere zijde de warmte binnen goed kan worden vastgehouden. De verblijfsruimten als woonkamer, keuken, hobbyruimte etcetera komen in het ontwerp zoveel mogelijk aan de zuidzijde te liggen, terwijl slaapkamers, bijkeukens, badkamers etcetera meer aan de noordzijde worden gesitueerd. 

Zomernachtventilatie

In de zomer dient er 's avonds en 's nachts gespuid te kunnen worden. Middels het openen van roosters/luiken en dakramen onstaat een dwars ventilatie via de trap die de koele avondlucht door de woning laat stromen. Hierdoor kan de woning afkoelen.    

Bouwsystemen

Passief bouwen is in principe in elk bouwsysteem mogelijk. Bij de toepassing van een binnenblad van kalkzandsteen/beton /poriso wordt de buitenzijde bekleed met hoogwaardige isolatieplaten van PIR, PUR of EPS platen. De buitenzijde kan opgebouwd worden uit diverse buitengevelafwerkingen. Dit traditionele systeem is massief en heeft een thermische massa. Houtskeletbouw wordt als prefab bouwpakket aangeleverd waardoor het casco zeer snel staat en men geen last heeft van bouwvocht. De isolatie zit tussen de stijlen waardoor het gehele pakket ook minder dik wordt. Ook bij dit systeem kan de buitenzijde uit diverse buitengevelafwerkingen bestaan.    

 

Overige zaken

Er zijn nog veel meer zaken die een rol spelen bij het goed ontwerpen van een passieve woning. Hierbij valt te denken aan de manier van detaillering, toe te passen materialen, manier van ventileren (WTW), toe te passen installaties (warmtepomp, PV panelen, zonneboiler), etcetera. Mocht u hierover meer informatie willen dan kunt u, zoals aangegeven, geheel vrijblijvend een afspraak maken voor een inspiratie gesprek met ons bureau en ons externe adviesbureau BCD advies.

bottom of page