top of page

Ons bureau ontwerpt gebouwen die gezond zijn voor mens, dier en planeet.

Dit doen wij op twee manieren.
Enerzijds door de toepassing van (eigen) geteelde Biobased materialen die CO2 en N nodig hebben voor de groei en die CO2 en N voor lange tijd vastleggen.
Anderzijds door slimme ontwerpen te maken die een zeer lage energievraag hebben middels een goed geïsoleerde en luchtregulerende gebouwschil. Door een juiste grootte en positionering van glaspartijen in het ontwerp wordt optimaal gebruik gemaakt van gratis warmte-energie van de binnenvallende zon. Er is dan nog maar zeer weinig extra energie benodigd vanuit (andere) natuurlijke energiebronnen.

Onze manier van ontwerpen heeft direct impact op mens, milieu en maatschappij:

1. De mens ofwel de gebruiker van onze gebouwen leeft tussen gezonde natuurlijke materialen en wordt daardoor niet blootgesteld aan uitwasemende giftige chemische stoffen. De perfecte gebouwschil is als een goede jas die het binnenklimaat gezond en constant houdt.

2. Het milieu wordt met onze gebouwen minimaal belast doordat de materialen die wij toepassen overwegend Biobased zijn. Deze materialen groeien als van zelf in de natuur, zijn dus hernieuwbaar en geven geen negatieve CO2 en N footprint af.

3. De maatschappij als geheel is gebaat bij onze manier van bouwen. Door de toepassing van lokaal geteelde Biobased materialen ontstaat een nieuwe economische drager voor onze boeren en heb je te maken met lichte en droge bouwsystemen die perfect vooraf in eigen fabrieken kunnen worden geprefabriceerd. Bouwfouten behoren tot het verleden omdat alles vooraf helemaal is uitgedacht. Hierdoor worden de ontwerpen zeer goed betaalbaar voor iedereen. Daarnaast zorgen onze gezonde gebouwen voor gezonde mensen en voor een gezond milieu wat direct een positieve impact heeft op de maatschappij.

bottom of page