top of page
PROFIEL

In 2007 is 'DE WIT architecten' opgericht door Wout de Wit.

'DE WIT architecten' is een bureau dat in prettige samenwerking met particuliere en zakelijke opdrachtgevers werkt aan kleine en grote (ontwerp-)projecten. Al heel wat jaren hebben wij ervaring in nieuwbouw woningen, aan-/verbouwingen, transformaties en planontwikkelingen. Naast ontwerp- en tekenwerk, verzorgt het bureau ook projectbegeleiding en bouwkundige ondersteuning.

Door samen te werken met vaste partners van verschillende disciplines (bouwfysica, constructie, bouwkosten, etc.) kunnen we flexibel en gemakkelijk inspringen op de meest uiteenlopende projecten.

VISIE

Het bureau streeft een architectuur na die esthetische en conceptuele vormgeving combineert met een praktisch en doelmatig ontwerp. Van architectuur moet men kunnen genieten, maar moet daarnaast ook functioneel en bruikbaar zijn.

Wij streven naar een architectuur die het welzijn van de gebruiker ondersteunt, door extra aandacht te besteden aan ruimtelijkheid, daglicht, duurzaamheid en comfort.

De juiste combinatie van vorm en materiaalkeuzes is zeer belangrijk voor de gewenste uitstraling en kwaliteit van het ontwerp. Daarnaast moet het totale concept passen bij de omliggende omgeving. Ook economische, functionele, historische en culturele aspecten zijn belangrijke zaken die bij het ontwerpen mee worden genomen. Kenmerkend voor onze ontwerpen is dat ze duurzaam, eigentijds, ruimtelijk en licht zijn en gehoor geven aan de wensen/eisen van de opdrachtgever.

WERKWIJZE

samenwerking

De meeste voldoening haalt het bureau uit een ontwerp dat in nauwe samenwerking met de opdrachtgever is ontstaan. De manier van werken is dan ook gericht op een individuele aanpak en een flexibele benadering van de wensen van de opdrachtgever. Uiteindelijk schept de architect een kader waarbinnen de gebruiker de vrijheid heeft om een eigen invulling te geven.

uitgangspunten

De uitgangspunten ontstaan in eerste instantie vanuit de specifieke locatie. Het zoeken naar en definiëren van belendingen (naastgelegen bouwwerken), obstakels, stromen, bewegingen, zichtlijnen, zonnestanden en het karakter van de omgeving, zijn mede bepalende factoren bij de opzet van het ontwerp.

overige aspecten

​In steeds grotere mate speelt duurzaamheid en energiebeheer een belangrijke rol bij de conceptvorming. Daarnaast wordt zorgvuldig aandacht besteed aan de detaillering, materiaalkeuzes en kleur.

Wij streven naar een architectuur die eigentijds is, zonder daarbij kil en afstandelijk te worden.

3D ontwerpen en tekenen

Door gebruik te maken van een modern tekenprogramma wordt het ontwerp direct in 3D getekend (3D BIM model). Hierdoor kan in een vroeg stadium een goede indruk verkregen worden van het volume, de massa en de structuur van het ontwerp. Het ontwerp wordt al direct realiteit in de computer, de opdrachtgever kan er virtueel omheen en doorheen lopen.

bottom of page