top of page
PROFIEL

'DE WIT architecten' is een bureau dat in prettige samenwerking met particuliere en zakelijke opdrachtgevers werkt aan kleine en grote (ontwerp-)projecten. Al heel wat jaren hebben wij ervaring in nieuwbouw woningen, aan-/ verbouwingen, transformaties en plan-ontwikkelingen.

De meeste voldoening halen wij uit een ontwerp dat in nauwe samenwerking met de opdrachtgever is ontstaan.

Naast ontwerp- en tekenwerk, verzorgt het bureau ook projectbegeleiding en bouwkundige ondersteuning.

Door samen te werken met vaste partners van verschillende disciplines (bouwfysica, constructie, bouwkosten, etc.) kunnen we flexibel en gemakkelijk inspringen op de meest uiteenlopende projecten.

VISIE

Het bureau streeft een architectuur na die esthetische vormgeving combineert met een praktisch en doelmatig ontwerp. Van architectuur moet men kunnen genieten, maar moet daarnaast ook functioneel en bruikbaar zijn.

Wij streven naar een architectuur die het welzijn van de gebruiker ondersteunt, door extra aandacht te besteden aan ruimtelijkheid, daglicht, duurzaamheid en comfort.

 

De juiste combinatie van vorm en materiaalkeuzes is zeer belangrijk voor de gewenste uitstraling en kwaliteit van het ontwerp. Daarnaast moet het totale concept passen bij de omliggende omgeving. Ook economische, functionele, historische en culturele aspecten zijn belangrijke zaken die bij het ontwerpen mee worden genomen.

WERKWIJZE

Onze manier van werken is gericht op een individuele aanpak en flexibele benadering van de wensen van de opdrachtgever.

De uitgangspunten ontstaan in eerste instantie vanuit de specifieke locatie. Daarnaast zijn belendingen, zichtlijnen, zonnestanden en het karakter van de omgeving mede bepalende factoren bij de opzet van het ontwerp. Daarnaast spelen duurzaamheid en energie- beheer een zeer belangrijke rol bij de totstandkoming van het ontwerp.

De kwaliteit van het ontwerp hangt direct samen met een zorgvuldige aandacht voor de detaillering, materiaalkeuzes en kleur. Wij streven naar een architectuur die eigentijds is, zonder daarbij kil en afstandelijk te worden.

bottom of page